Od 1 września 2018 roku

Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie-Osiedlu funkcjonuje jako

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie-Osiedlu.

Dyrektorem ZS-P jest Pani mgr Teresa Hinc.

 

Od 1 września 2015 roku

Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie-Osiedlu funkcjonuje jako

Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie-Osiedlu.

Dyrektorem ZSiP jest Pani mgr Teresa Hinc.

 

Od 1 września 2000 roku

Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta oraz

Gimnazjum im. bł. ks. kmdr. ppor.Władysława Miegonia funkcjonują jako

Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie-Osiedlu.

Dyrektorem ZKiW jest Pani mgr Teresa Hinc.